Truy vấn bồi thường

Hướng dẫn tra cứu

+ Tính năng tra cứu bồi thường giúp Quý khách hàng nắm rõ được quá trình giải quyết tổn thất của Quý khách hàng.

+ Thông tin tra cứu gồm: Số GCN/hoặc số CMT và số điện thoại di động/hoặc email

+ Lưu ý: Thông tin về số tiền giải quyết tổn thất là số dự tính và chỉ đúng khi hồ sơ được hoàn thiện tính toán

Kết quả tra cứu

Chưa có kết quả