I. HƯỚNG DẪN CHUNG
II. HƯỚNG DẪN THU THẬP HỒ SƠ YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM
1. Điều Trị Ngoại Trú
2. Điều Trị Răng
3. Điều Trị Nội Trú/ Thai Sản
4. Điều Trị Tai Nạn
5. Trường Hợp Tử Vong
III. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý
Download hướng dẫn chi tiết
Download hướng dẫn thủ tục bảo lãnh viện phí
Download Danh sách cơ sở y tế bảo lãnh viện phí
Download hướng dẫn thủ tục yêu cầu chi trả bảo hiểm
Download Biểu mẫu giấy yêu cầu chi trả bảo hiểm
Download Biểu mẫu tường trình tai nạn